Modlitba za boj

11.06.2022

Neuhnu před tebou, neuteču do kostela

k olizování pat oltáře, neskryji se za slzy a úzkost
Teď jsme tu jen my dva, všichni spí
a neodejdu dokud mi nepožehnáš
Chci, abys mě srazil k zemi, protože zase vstanu, uvidíš
vím, že nemůžu prohrát
Zlom mne, hostii, ať prasknou mé kosti jako větve cedrů
vrať mi mé jméno do vymlácené huby
a já pak vyslovím to tvé
Chci se porvat a nakopat ti prdel Bože
vždyť tebe už taky musí nudit rozjímání u čaje a svíček
To ty jsi mi vložil do nitra srdce, které touží po vůni tvých dcer
všechno ať je takové této noci, a je-li ještě něco mezi námi
pak to spolu vyrveme z kořenů a přihodíme na oheň
ať maso doutná vprostřed této bitvy
Svým rouháním tě volám sem, bouří, která se tyčí uprostřed
Prosím spal řetězy a roucha svatých herců, ať na sebe konečně pořádně vidíme
stojím tu nahý, oblečený do těla,
vím, já vím, kdo jsi, díváš se na mě škvírou v nebi a říkáš jak jsem drzý
Jsem, protože jsem po tobě
Pojď se utkat jako muž pěstí, ať poznáš svého syna
vryj do mé tváře nehty
snad díky jizvám, až se zahojí dozajista se poznáme a nikdy už se nemineme
chci tě obejmout protože tohle se stát musí
a musí to být teď
Chystal jsem tuhle válku roky a ujišťoval tě o svém míru
ale mír může přijít až po válce, tak pojďme na to, není čas
Toužím po Tobě
Miluji Tě