Tělem


Při své tvorbě se opírám o biblický výrok Geneze: Bůh stvořil člověka k obrazu svému. Že ho nestvořil oblečeného je jisté, neb člověk se rodí nahý. Proto se dívám na nahotu jako na dílo Boží, na krásu samu.

František Drtikol